Behandling

Det viktigste punktet når man skal velge hvor man drar for å få ordnet med tennene er kvaliteten på den behandlingen man mottar. 

Når man besøker tannlegen så er det til slutt kvaliteten på den jobben som blir gjort som er utslagsgivende om man er blir fornøyd eller ikke. Vi bruker derfor mye ressursjer på å sørge for å ha godt kvalifiserte tannleger. som har den kunnskapen, erfaringen og de kvalitetene vi ønsker å tilby. Hos oss er det en god blanding av erfarne spesialister, gode generalister og unge lovende tannleger.

Måten vi jobber på er litt annerledes enn det man kanskje er vant med fra Norge, der en pasient kan ha en enkelt tannlege som gjør mer eller mindre alle typer prosedyrer. Hos oss og også generelt i Polen er det en litt annen filosofi. Hver enkelt tannlege har ett langt snevrere spesialiseringsfelt og noen av våre leger utfører kun en håndfull prosedyrer.

Som i alle land så går alle tannleger gjennom en generell basis utdanning. Etter fem år så er det typisk at man velger seg et spesialiseringsfelt hvor man går gjennom ett treårig løp med spesialisering innen ett felt. Dette gjøres sammen med universietetsklinikken her i Krakow hvor tannlegen både får praktisk og teoretisk trening.

Ved vår klinikk benytter vi oss av den normale oppdeling innen odontologi. Vi har henholdsvis, konservativ behandling, endodontisk behandling (rotfylling med mer), kirurgi, periodonti (tannkjøttrelater behandling), protetikk behandling (kroner, broer, proteser) og Pediatri (behandling av barn).

Innen hvert av disse seks feltene har vi minimum en ansvarlig lege med minimum tre års spesialisering (tilstrekkelig for eventuelle refusjonskrav hos HELFO). Det betyr at alle reisende som kommer til oss for behandling vil bli behandlet av tannleger med minimum åtte års utdanning (hvorav tre års spesialisering). Alle behandlingsplaner og “konsepter for behandling” vil bli vurdert og godkjent av våre spesialister.

Vi har i alt seksten tannleger ved vårt senter. Noen av våre leger er mer generalister og vil utføre ett bredere spekter av mer enkle behandlingsformer, mens andre er rene spesialister som kun utfører enkelte behandling som f.eks. implantasjonskirurgi, rotfylling eller protetikk.

Les mer om hvert felt av tannbehandling under