Konsultasjon


Den absolutt viktigste delen med tannbehandlingen er å stille en riktig medisinsk diagnose og videre holde en dialog med pasienten som gjør det mulig for tannlegen å finne ut hvordan problemene har oppstått, hvordan man best kan ordne med disse og hva slags endelig løsning som er best egnet for pasienten.

Det er derfor vi bruker veldig mye ressursjer på konsultasjonen. Vi tar både panoramisk røntgenbilde, punktrøntgen og vanlige bilder før vi starter. Vi har gjerne to eller tre spesialister involvert i utarbeidelsen av behandlingsalternativer og vi tar oss alltid tid til å utarbeide foreskjellige alternative løsninger og ikke minst lar vi pasienten få fortelle sin historie og komme med kommentarer til de vurderingene vi gjør og være med i beslutningsprosessen når man velger hva slags type behandling og hva slags resultat man ønsker å oppnå.

En vanlig konsultasjon ved vår klinikk tar fra tretti til seksti minutter. Det hender imidlertid at det kan ta flere dager da vi trenger svar på prøver, må gjøre videre undersøkelser og kanskje støtte oss på spesialister knyttet til universitetet som vi sammarbeider med.

Denpro - Konsultasjon 2

Klinikken har eget RGT senter og har radiolog tilgjengelig. Det betyr at vi både kan ta vanlig røntgen, punktrøntgen, CT av hele kjever men også mikro CT. Underveis i konsultasjonen så kan vi vurdere hvor detaljerte bilder vi trenger, og kan i løpet av minutter ha bilder klare som man hjemme i Norge står flere uker på venteliste for å få tatt.

Videre er vi veldig fokusert på å jobbe i team. For pasienter med sammensatte problemer så opplever vi ofte at våre spesialister kan være uenige om hvordan man skal behandle enkelte tenner og hvordan man skal se helheten og på den måten finne beste løsning for pasienten. Det er derfor veldig viktig for oss at vi har spesialister tilgjengelig som kommer med sine vurderinger innen sine felt, også vil det til slutt være en generalist som samler sammen trådene, ser på den helhetlige løsningene og utarbeider de alternative behandlingsplanene som blir fremlagt for pasienten.

Les forøvrig mer om hva som skjer ved første time her.