Fordeler med Invisalign i forhold til regulering

Når vi spør anerkjente ortodontiske tannleger om hva som er de største fordelene med Invisalign i forhold til vanlig regulering så får vi veldig ofte de samme svarene. Det samme gjelder når vi stiller samme spørsmålet til våre pasienter som enten er ferdig eller er underveis i behandlingen.

Under finner du en liste med de viktigste tingene som gjør Invisalign til den beste behandlingsmetoden for ortodontiske problemer.

• Legen har bedre kontroll. Dette poenget er det første nesten alle av de legene vi har snakket med kommer med. Mens med vanlig regulering gjerne tar en ting av gangen og «må se det litt an underveis» så vil legen kunne ha full kontroll over hver enkel bevegelse for hver enkelt tann. Med hjelp av simuleringsprogrammet til Invisalign kan legen kontrollere hvor mange millimeter man beveger og roterer hver enkelt tann. Hvis legen planlegger en behandling som ikke er mulig (for rask, eller for stor bevegelse), så vil programmet automatisk flagge denne feilen, og legen får mulighet til å justere. En stor ortodontisk oppgave kan sammenlignes med en ligning med veldig mange ukjente. For å gjøre en god jobb så må kanskje samtlige tenner både flyttes, (både vertikalt og horisontalt), noen tenner skal roteres og noen skal bevege seg de første 3-4 månedene for så stoppe opp. Med simuleringen kan legen kontrollere alle disse variablene og får derfor «full kontroll» over prosessen fra start og til mål.

• Pasienten får se det endelige resultatet og akseptere legens løsning. Dette gjøres også ved simuleringen. Fordelen for legen med dette er at man er helt sikker på at pasienten selv er innforstått med hva man ønsker å oppnå og det vil være mye enklere å forklare og til slutt kunne tilby det resultatet som pasienten er fornøyd med. For pasienten betyr dette at man faktisk kan se hvordan det blir seende ut til slutt og kan med det fatte beslutningen om å starte Invisalign behandlingen med full informasjon og ikke kun bare stole på det legen sier.

• Reguleringen er (nesten) usynlig. Du kan gå med Invisalign skinnene og ingen ser at du faktisk er under ortodontisk behandling. Med vanlig regulering så synes det på flere meters avstand og det som tidligere var et «fjortis fenomen» har fått en ufortjent tabu hengende over seg. I dag kan du gå med Invisalign skinner, smile til solen og ingen vil se det.

• Bedre hygiene. De fleste som har gått med vanlig regulering vil kunne skrive under på at det å pusse tennene 15 minutter hver dag etter hvert blir veldig slitsomt. Med Invisalign tar man bare av skinnene, pusser tennene som vanlig 1-2 minutter om morgenen og det samme om kvelden. Man slipper å få plakk og tannstein, man slipper å få fargesmitte fra reguleringen og man kan holde vanlig tannhygiene uten noe som helst problemer.

• Ta av reguleringen når du spiser. Med invisalign må du gå med skinnene minimum 21-22 timer. Det betyr at hvis du skal spise en bedre middag i ett godt lag, så kan du faktisk ta av skinnene og med det slippe at spinaten setter seg i reguleringen.

• Driver du med ballspill, kampsport, eller andre aktiviteter hvor det hender du får en trykk i trynet? Med vanlig regulering risikerer du at leppa sitter fast i reguleringen hvis du får en håndball mitt i fjeset. Med Invisalign har du ikke dette problemet. Hvis det er ubehagelig tar du bare av skinnene mens du er på trening!

• Kortere behandlingstid. I gjennomsnitt så varer en ortodontisk behandling ved bruk av Invisalign halvparten av tiden som det ville tatt med vanlig regulering. Så hvis du er forespeilet å gå med regulering i 18 måneder, så kan du regne med å kunne fullføre og få ett finere resultat med bruk av Invisalign på ni måneder.

• Garanti – For behandlinger som strekker seg over 16 skinner (omtrent 6 måneder), så har man fem års garanti på behandlingen fra den starter. Det betyr at Invisalign vil dekke ny behandling hvis tennene ikke holder seg stabil i etterkant av behandlingen er sluttført.