Hvordan fungerer Invisalign

Invisaligns revolusjonerende teknologi baserer seg på en 3D simulering av bitt og tenner, samt bevegelsene som er ønsket å gjennomføre. Programmet som Aligners teknologi har utviklet og som i dag støtter seg på over fire millioner simuleringer gir legen muligheten til å «se» hvordan han ønsker å bevege tennene til pasienten som sitter i stolen foran seg. Når simuleringen er satt og man har oppnådd det resultatet som man ønsker seg (clean check), så sendes denne til selskapets eget laboratorium, hvor det blir laget ett sett med spesiallagde biteskinner, (customized aligners).

Hver skinne er forskjellige og har ett nummer. Pasienten mottar disse skinnene og starter med skinne nummer en. Deretter bruker man disse skinnene hver dag (21-22 timer) og skifter de ut etter hver femte til fjortende dag. Hvor mange skinner som er nødvendig og hvor lenge man skal gå med hver skinne avhenger av hvor mye legen ønsker å bevege tennene og hvor raskt man kan gjøre det.

Så hver enkelt skinne er unik og hver enkelt skinne vil kunne flytte, rotere, skyve og forlenge hver eneste tann. Så i stedet for å gå til din ortodontiske tannlege hver sjette uke, så kan du nå altså «stramme reguleringen» hver femte dag. Dette gjør at ved invisalign får man en jevnere og raskere bevegelse og derfor kommer man også frem til det ferdige resultatet mye raskere enn ved vanlig reguleringsjobber.