Skype konsultasjon

Invisalign kan brukes for de aller aller fleste tilfellene av ortodontiske problemer. Overbitt, underbitt, saksebitt, tenner som står for tett, er rotert eller har for stort mellomrom er alle problemer som kan løses ved Invisalign.

Det som likevel er viktig er hvis man har andre tannproblemer som hull, betennelser, tenner som bør trekkes, problemer med tannkjøttet eller fyllinger som bør skiftes ut, så bør/må dette gjøres før den ortodontiske behandlingen starter. Hvis man for eksempel starter på ett behandlingsløp som strekker seg over ni måneder med Invisalign (28-40 skinner) så kan man ikke gjøre noe med disse problemene så lenge den ortodontiske behandlingen pågår. Hvis man gjør dette, (f.eks., setter på en ny krone over en tann), så vil ikke de neste skinnene som vi har laget passe.

Så med andre ord. Vi ønsker å være sikre på at dine tenner er i en slik stand at du slipper å ha noen problemer og slipper å gå til tannlegen den perioden du er under ortodontisk behandling.

Vanligvis sier vi at vi trenger 24 timer med deg i Krakow for å kunne være sikre på at du kan starte din invisalignbehandling, men det kan vi ikke holde hvis det er mye annet tannlegearbeid som må gjøres først. Derfor er det veldig viktig at vi både får se bilder av dine tenner før du kommer ned, og også kanskje lytte til din versjon av hva du ønsker å oppnå og hvilke problemer du har med tennene. På den måten får vi til å planlegge din reise, ditt opphold, din behandling og dine avtaler med våre spesialister slik at vi vet at du slipper å komme tilbake bare for å gjøre mindre ting.

Derfor tilbyr vi en gratis konsultasjon via Skype før du kommer ned. Vår Skype informasjon finner du her. Du vil få muligheten til å snakke med vår Invisalign spesialist før du reiser nedover og også få ett overslag over priser, hvor lang tid behandlingen vil vare, hvor mange skinner som er nødvendig og hvor lang tid du trenger i Krakow. Så book en gratis konsultasjon her, og vi står parat for en prat.