Vår tannlege

Vår Ortodontiske tannlege, PhD Mateusz Falkowski

Mateusz Falkowski er en av de få tannlegen vi har som ikke er utdannet ved universitetet her i Krakow. Han har sin tannlegeutdannelse fra Universitetet i Bialystok i nordre del av Polen (veldig mange norske medisinstudenter går ved samme universitet). Falkowski ble uteksaminert i 2011. Sin spesialisering innen Ortodontologi gjennomførte Falkowski ved universitetet i Katowice (2013) hvor han også gjennomførte sin Doktorgrad studie (2016) og i dag har en del stilling som utøvende foreleser.

Dr Falkowski var en av de første ortodontiske tannlegene i Polen som gjennomførte Invisalign sertifiseringen og er ved det en sertifisert Invisalign lege.

Dr Falkowski har kontakter i hele Invisalignfamilen og vår klinikk drar nytte av dette ved at vi får besøk av velkjente og anerkjente ortodontiske tannleger med spesialisering innen Invisalign regelmessig ved vår klinikk.

Dr. Falkowski er også veldig opptatt av å holde seg oppdatert og i tillegg til å forelese selv deltar han jevnlig på både nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og samlinger for å forbedre sine ferdigheter innen odontologi og Invisalign spesielt.