Våre priser

Invisalign har ett system der leger som gjør et visst antall pasienter får en større rabatt. Ettersom vi er den klinikken i hele Polen med mest pasienter for Invisalign, så har vi også muligheter til å ha de beste prisene. Vi har i alt fire forskjellige produkter. De er delt opp etter hvor mange skinner det er nødvendig å bruke. Under finner du vår prisliste.

Clean check: 300 euro*

Invisalign 7i: 1.200 euro

Invisalign Light: 2.100 euro

Invisalign Full: 2.990 euro

Invisalign Bride: 2.990 euro**
* (merk at dette er inkludert i totalprisen i de forskjellige pakkene, og blir refundert når behandlingen starter)

** Les mer om Invisalign Bride her. Kun hos Denpro i Krakow.