Laboratorium

Med eget laboratorium så er vi sikret at vi mottar førsteklasses arbeid på vårt tekniske arbeid.

Vel så viktig som det arbeidet tannlegen gjør, er den jobben som gjøres av tannteknikkere i laboratoriumet. Alt av prostetisk arbeid som fasetter, kroner, inlay, onlay og broer blir laget i vårt eget laboratorium. Dette er tidkrevende arbeid hvor det skal brennes porselen i former som er tilpasset de endelige løsningene tannlegen ønsker å ferdigstille for pasienten.

Ved å ha vårt eget laboratorium så sørger vi for alltid å ha kontroll på de jobbene som utføres og våre pasienter som kommer fra utlandet vil alltid kunne lite på at deres arbeid vil bli prioritert og vil være ferdig i god tid før man må reise tilbake til Norge.

Laboratoriumet ledes av Ingeniør Adam Majewski. Han har satt sammen et team bestående av fem spesialister som lager alt fra de mest enkle metal keramiske kronene til større konstruksjoner over 12 – 14 ledd i hel keramikk. Majewski har jobbet ved laboratriumet siden 1994. I tillegg til å være øverste medisinske ansvarlig ved vårt laboratorium deltar han også jevnlig på internasjonale konferanser samt holder gjesteforelsninger ved en rekke universitet her i Polen.

Laboratoriumet ligger like ved vårt medisinske senter noe som gjør at logistikken er meget enkel både ved at selve konstruksjonen sendes frem og tilbake mellom våre sentra for enkle korreksjoner og undersøkelser samt at laboratorimets egne teknikkere kommer opp til klinikken for å undersøke pasienten selv.

Les også vår blog