Priser

Vi reklamerer med 50 til 70 prosent rimeligere enn i Norge.

Se våre priser og sammenlign selv.

Ved vår klinikk utfører vi over 450 forskjellige prosedyrer og under finner du en prisliste over de 60 mest vanlige prosedyrene, samt en liten forklaring.

Den behadlingene med størst forskjell i priser mellom oss og det som er vanlig i Norge er typisk protetikkbehandling (kroner, broer, inlay, onlay) og kirurgi (implantat, sinuslift, beintransplantajon). Her kan forskjellene være helt opp i 70-75% rimeligere ved vår klinikk sammenlignet med Norske priser.

Forskjellene er mindre for f.eks for tetting av hull, hygienebehandling og rotbehandling. Dette kommer av at vi bruker litt andre (og bedre) metoder, samt at dette er en mer generell og ikke så arbeidsintensiv behandlingsform.

Her finner du vår komplette prisliste

Denpro - Prisliste 2016

Tilbake i 2010 utførte NRK en stor prisgjennomgang av av over 80 tannlegesentra i Norge, og tre tannlegesentra i utlandet (bl.a. Denpro). Under finner du en oversikt på hvordan våre priser på det tidspunktet var sammenlignet med flere norske sentra. Prisene som ble etterspurt var: tette tre hull, sette på en krone og i del to, trekke en enkel tann (med konsultasjon).

I det værste tilfellet var vi i Denpro 80% rimeligere enn en klinikk i Bodø, mens en annen klinikk i Oslo var 327% dyrere enn oss her i Krakow.

Link til artikkelen finner du her

priser-image